ŽElITE OBOGATITI SVOJE znanje trženja v turizmu

in stopiti korak naprej?

V okviru operacije Razvoj in vzpostavitev sistema trženja enostavnih in integralnih turističnih produktov (RAST) bomo v septembru izvedli 4 brezplačne delavnice za spodbujanje podjetnikov in turističnih ponudnikov za razvoj in oblikovanje izdelkov, povezanih z lokalnimi posebnostmi ali kulturno in naravno dediščino. Vsak udeleženec delavnic bo ob pomoči predavateljev in mentorjev razvil nove, privlačnejše turistične produkte ali nadgradil obstoječe za svoj še uspešnejši nastop na trgu.  

ŽElITE OBOGATITI SVOJE znanje trženja v turizmu in stopiti korak naprej?

Vabimo vas na 4 brezplačne delavnice za spodbujanje podjetnikov in turističnih ponudnikov za razvoj in oblikovanje izdelkov, povezanih z lokalnimi posebnostmi ali kulturno in naravno dediščino. Vsak udeleženec delavnic bo ob pomoči predavateljev in mentorjev razvil nove, privlačnejše turistične produkte ali nadgradil obstoječe za uspešnejši nastop na trgu.

KOMU SO BREZPLAČNE DELAVNICE NAMENJENE?

Obstoječim in novim turističnim ponudnikom, ki želijo nadgraditi svoje znanje ter postati bolj prepoznavni in uspešni.  

BREZPLAČNE DELAVNICE

Izvedbo delavnic sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Delavnice bomo izvajali v skladu s priporočili NIJZ, zato je število udeležencev omejeno. Vsem, ki želite svojo ponudbo za  goste nadgraditi in narediti še privlačnejšo ter bi si želeli več in kakovostnejše goste, vabimo, da se pravočasno prijavite.

Lokacije in termini

Delavnice bodo potekale v 4 terminih:

 • ponedeljek, 21. 9. 2020, od 16:00 do 20:30Šentvid pri Stični
 • sreda, 23. 9. 2020, od 16:00 do 20:30Stična
 • ponedeljek, 28. 9. 2020, od 16:00 do 20:30Ivančna Gorica
 • torek, 29. 9. 2020, od 16:00 do 20:30 Višnja Gora

VSEBINA DELAVNIC

Na delavnicah bomo predstavili veliko praktičnih primerov iz slovenske prakse turističnih ponudnikov, ki se dnevno soočajo s podobnimi izzivi kot vi. Cilj delavnice je, da vsak udeleženec skozi potek delavnice samostojno ustvari praktičen načrt od oblikovanja do promocije za nove enostavne in integrirane produkte ali nadgradnjo že obstoječe ponudbe.

Vam predstavlja izziv, kako privabiti turiste?

Poleg kakovostne in privlačne turistične ponudbe ima pri uspehu v turizmu ključno vlogo prav marketing. Kako oblikovati turistične produkte za sodobne turiste, kako jih promovirati in kako prodati. To bodo teme, ki se bodo prepletale skozi vse delavnice.  Na njih vas bomo naučili in vam pomagali:

povečati prepoznavnost

izboljšati nastop na trgu, da vas bodo potencialni turisti opazili

goste navdušiti in ogreti, da bodo naredili prvi korak - vas kontaktirali

da se bodo odločili za obisk prav pri vas

Termini in vsebine

Delavnice se izvajajo v štirih povezanih sklopih

 

1. Delavnica

woman holding sliced watermelon

Datum: ponedeljek, 21. 9. 2020, od 16:00 do 20:30

Lokacija: Šentvid pri Stični (v prostorih Župnišče Šentvid pri Stični, Šentvid pri Stični 69)

Vsebina delavnice in praktični del:

 • Posnetek trenutnega stanja
 • Turistična ponudba in strategija STO

 • Ciljne skupine

 • Blagovna znamka v obliki zgodbe in prepoznavnost

 • Povezovanje na destinacijski ravni in v marketingu

 • ITP – integralni turistični produkt
 • Praktični del: nadgradnja ali oblikovanje svojega modela ter vključitev v ITP

Število mest je omejeno. Priporočamo vam hitro prijavo, da si zagotovite svoje mesto na delavnici.

2. Delavnica

woman holding sliced watermelon

Datum: sreda, 23. 9. 2020, od 16:00 do 20:30

Lokacija: Stična (v prostorih Samostana Stična, Stična 17)

Vsebina delavnice in praktični del:

 • Trendi v turizmu
 • Turistični itinerar (primeri iz prakse)
 • Turistična destinacija ( kreativni turizem, ekosistem)
 • Marketing v turizmu (povezovanje, mreženje, promocija in trženje)
 • Primer dobre prakse – destinacija Visit Ravno polje
 • Praktični del: nadgradnja svojega poslovnega modela

Število mest je omejeno. Priporočamo vam hitro prijavo, da si rezervirate svoje mesto na delavnici.

3. Delavnica

woman holding sliced watermelon

Datum: ponedeljek, 28. 9. 2020, od 16:00 do 20:30

Lokacija: Ivančna Gorica (v sejni sobi Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 5)

Vsebina delavnice in praktični del:

 • Prepoznavnost posameznika in destinacije
 • Komunikacija je osnovno orodje dobre prodaje
 • Rezervacijski sistemi (osnovne predstavitve in prednosti za posamezne turistične produkte)
 • Praktični del: Kdo se s kom lahko povezuje in kako?

Število mest je omejeno. Priporočamo vam hitro prijavo, da si rezervirate svoje mesto na delavnici.

4. Delavnica

woman holding sliced watermelon

Datum: torek, 29. 9. 2020, od 16:00 do 20:30

Lokacija: Višnja Gora (v mestni hiši, Mestni trg 21)

Vsebina delavnice in praktični del:

 • Interaktivni del – Ponudniki predstavijo svojo tržno znamko in zgodbo
 • Možnosti in načini nadgradnje ponudbe

  • Konkretne možnosti povezovanja na destinacijski ravni

  • Primer ITP (tematske ponudbe na primerih udeležencev)

Število mest je omejeno. Priporočamo vam hitro prijavo, da si zagotovite svoje mesto na delavnici.

PREDAVATELJICA

Sonja Breznik, mag. turizma, se predstavi:

S srcem predana turizmu želim turistom ponuditi nekaj več. Da bodo navdušeni. Da se bodo vračali po še. To je moje poslanstvo. Da vam pomagam s svojim znanjem in bogatimi izkušnjami v turizmu oblikovati in ustvariti turistične destinacije in produkte, ki navdušujejo sodobne turiste.” 

PREDAVATELJICA

Sonja Breznik, mag. turizma, se predstavi:

S srcem predana turizmu želim turistom ponuditi nekaj več. Da bodo navdušeni. Da se bodo vračali po še. To je moje poslanstvo. Da vam pomagam s svojim znanjem in bogatimi izkušnjami v turizmu oblikovati in ustvariti turistične destinacije in produkte, ki navdušujejo sodobne turiste.” 

“Navdih in znanje črpam iz izkušenj”

Po treh desetletjih izkušenj v turizmu dobro vem, kako deluje, poznam trende in marketing v turizmu. Prav tako dobro poznam sodobnega turista in vem, kaj mu ponuditi, da bo navdušen.

S svežimi idejami, osebnim pristopom, ljubeznijo do turizma, motiviranostjo in željo ponuditi gostom več, na drugačen način in jih navdušiti, lahko do uspešne zgodbe v turizmu pomagam tudi vam.

Velik poudarek dajem praktičnim rešitvam, ki prinašajo rezultate.

 • 28 let sem bila turistična vodnica z licenco; (licenca GZS- TV 0033)
 • 17 let vodim lastno turistično agencijo
 • poučevala sem na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Maribor, kjer sem z dijaki in sodelavci izpeljala avtorski projekt Tematsko vodenje Maribor skozi oči nadvojvoda Janeza v sodelovanju z Zavodom za turizem Maribor
 • poučevala sem odrasle za pridobitev licence turističnega vodnika pri
  Gospodarski Zbornici Slovenije
 • oblikovala sem marketing in razvoj vinske destinacije Zlati grič
 • sodelovala sem pri oblikovanju in izvedbi strategije destinacije Rogla – Pohorje
 • oblikovala sem vinsko destinacijo in inovativni marketing degustacij v Kleti Krško
 • avtorski projekt: novo oblikovana destinacija Visit Ravno polje
 • povezujem turistične ponudnike iz različnih občin v skupne zgodbe
 • sodelujem z RRA Slovenske gorice, Zavod za turizem Ptuj, Zavod za turizem, kulturo in šport Ormož, RIC Slovenska Bistrica …

PRIJAVA NA DELAVNICE

Prijava na delavnice

Kontakt

Zavod prijetno domače

Sokolska 5, 1295 Ivančna Gorica

Informacije o delavnicah

Katja Klemenčič

tel.: 01 781 21 28

e-pošta: katja.klemencic@ivancna-gorica.si

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«.

»Sofinanciranje s sredstvi EU – Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 39.843,10 EUR.«
»Sofinanciranje s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko v višini 9.960,77 EUR.«

WWW.EU-SKLADI.SI

Občinska turistična zveza

Ivančna Gorica

Občinska turistična zveza
Ivančna Gorica